[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Robert Malmgren [mailto:rom@xxxxxxxxx]
> Skickat: den 20 september 2013 14:47
> Till: Hanna Larsson
> Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: Re: [DFRI-listan] [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
> 
> 
> On 9/20/13 2:40 PM, Hanna Larsson wrote:
> > Anne-Marie och Staffan: Vad tycker ni om förslaget? Och vad tror ni
> kommer hända med det?
> 
> Förslag? Hända? Det är ju färdigskriven lagtext som kommer bli Svea Rikes
> Lag härnäst per automagi. Om inget rejält oväntat inträffar.

Inte riktigt så. Det är ett förslag till förändringar i befintlig lagstiftning för att uppfylla konventionens krav inför svenskt tillträde till denna och formellt antagande av direktivet om angrepp mot informationssystem. Om det är så att den svenska lagstiftaren väljer att gå längre än direktivet kräver så kan man ju komma åt det genom att lämna synpunkter på utredningens förslag. Om konventionen ska tillträdas är väl valfritt, medan direktivet som sådant måste antas. Och som Staffan svarat i ett annat mejl så är detta en utredning, efter det så följer processen med ändringar i den befintliga lagstiftningen. 
> 
> En sak som jag undrar över, och som jag kanske borde veta, är hur de
> kontroversiella delarna (tex med att tvinga sysadm att med munkavel mot
> sin arbetsgivare samarbeta med polisen) av cybercrime convention
> implementerad i de andra länder som redan idag har ratificerat och
> implementerat konventionen?

Jag vet inte det heller, tyvärr. Själv kommer jag att begära anstånd med yttrande hos Justitiedepartementet, Maria Vidlund. Vi har inte fått utredningen på formell remiss, vilket är lite märkligt kan jag tycka, men man kan som sagt svara ändå.

/amel

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature