[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?Hallå

Jag tycker egentligen ingenting eftersom jag inte läst själva utkastet.
har via media hört missnöje i linje med det som Robert uttrycker. Tror att
Journalistförbundets svar är användbart, då den typen av argument ofta
biter hårt (hårdast?).

Förslaget är en utredning, som nu ligger hos Ju-dep. Det betyder att
regeringen behöver lägga fram detta inför riksdagen, innan det kan bli
lag. 

Så följande moment återstår:
remiss-sammanställning (Ju-dep., AMEL har namnet för kontakt)
Lagrådsremiss
Regeringsbeslut
Överlämning till Riksdagen
Bordläggning i riksdagen
utskottsbehandling
Riksdagsbeslut

Så utan att veta den exakta tidtabellen så tror jag mig veta att det finns
viss tid för synpunkter.

Vem i Justitieutskottet kan tänkas vara intresserad av detta?
De är ofta glada för "läs-hjälp"

:)
Staffan


Den 2013-09-20 14:40 skrev Hanna Larsson <dfri@xxxxxxxxxxxxxxxx>:

>Anne-Marie och Staffan: Vad tycker ni om förslaget? Och vad tror ni
>kommer hända med det?
>
>Emil: vad är det du ser som PR-skitsnack i Bahnhofs yttrande? (Menar inte
>att vara kritisk, jag är bara genuint nyfiken)
>
>
>Sep 20, 2013 kl. 11:21  skrev Staffan Jonson <staffan.jonson@xxxxxx>:
>
>> Hej
>> Håller med Anne-Marie
>> 
>> Det här med att remiss-tiden går ut är inte så benhårt och oförlåtligt
>>som
>> det kan låta. 
>> Det finns en kontaktperson för remissen just för möjligheten att
>> kommunicera synpunkter, också efter datum.
>> 
>> När väl remissen är mottagen brukar det ta ganska lång tid innan svaren
>> sammanställs i ett dokument som sammanfattar alla remiss-svar, och det
>> finns god möjlighet att komma in i det dokumentet.
>> 
>> Skulle *gissa* att anna.graninger@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx är ansvarig för
>> denna sammanställning.
>> Nils Rekke leder den.
>> 
>> 
>> :)
>> Staffan 
>> 
>> staffan.jonson@xxxxxx
>> +46 73 317 39 67
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Den 2013-09-20 11:09 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder
>> <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx>:
>> 
>>> Det är remisstiden som går ut idag. Man kan kontakta departementet och
>>> försöka utverka längre tid om man står på remisslistan. Gör man inte
>>>det
>>> kan man ju ändå ta kontakt, säga att man har för avsikt att svara, men
>>> inte har hunnit eftersom man sett förslaget för sent eller något
>>>sådant.
>>> De behöver inte ta hänsyn till det, men de kan göra det.
>>> 
>>> Med vänlig hälsning
>>> 
>>> Anne-Marie Eklund Löwinder
>>> 
>>> 
>>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>>> Från: Emil Tullstedt [mailto:emiltu@xxxxxx]
>>>> Skickat: den 20 september 2013 11:07
>>>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
>>>> Ämne: Re: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
>>>> 
>>>> * PGP Signed by an unknown key
>>>> 
>>>> Jag tror att Bahnhof verklighetsförvanskar lite. Diskuterade det här
>>>>med
>>>> några på mötet igår, och det skulle kunna vara lika mycket
>>>>PR-skitsnack
>>>> som faktiskt relevant information i Bahnhofs yttrande.
>>>> 
>>>> Mats: Jag ser ingenting om en tidsbegränsning på en dryg dag -
>>>>ingenting
>>>> händer i Riksdagen de närmsta dagarna ju. Har jag missat något?
>>>> 
>>>> Vi skulle ju egentligen behöva läsa, fundera och kontakta rätt
>>>>personer
>>>> för det här. Och det kan nog ta sin lilla tid.
>>>> 
>>>> / Emil
>>>> 
>>>> On 2013-09-20 10:39, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
>>>>> Japp. Så sätt fart. :)
>>>>> 
>>>>> Skämt åsido, för att spara tid kan man ju alltid hänvisa till
>>>>>Bahnhofs
>>>>> yttrande om man delar deras synpunkter.
>>>>> 
>>>>> Med vänlig hälsning
>>>>> 
>>>>> Anne-Marie Eklund Löwinder
>>>>> 
>>>>> 
>>>>>> -----Ursprungligt meddelande----- Från: Mats Henricson
>>>>>> [mailto:mats@xxxxxxxxxxxx] Skickat: den 20 september 2013 10:21
>>>>>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx Ämne: Re: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
>>>>>> 
>>>>>> Seriöst? Har vi bara en dryg dag på oss att stoppa detta haveri?
>>>>>> 
>>>>>> Mats
>>>>>> 
>>>>>> On 09/20/2013 01:13 AM, 19x20 wrote:
>>>>>>> http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
>>>>>>> 
>>>>>>> /19x20
>>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>> -- DFRI-listan är öppen för alla. Listan arkiveras och publiceras
>>>>>> öppet på internet.
>>>>>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>>>>> 
>>>> 
>>>> * Unknown Key
>>>> * 0xBBBAD2B3(L)
>>>> 
>>>> --
>>>> DFRI-listan är öppen för alla.
>>>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>>>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>>> 
>> 
>> 
>> --
>> DFRI-listan är öppen för alla.
>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>> 
>
>
>-- 
>DFRI-listan är öppen för alla.
>Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>