[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] CryptoParty okt/nov - hjälp oss hitta lokaler! :) #DFRI #SparvnästetHej listan!

DFRI och Sparvnästet planerar köra ett till CryptoParty, innehåll tror vi att vi enkelt med er hjälp kan fylla på med. Men vi behöver en lokal/datum för att kunna börja hårdplanera.

Så hitåt med era tips på lokaler och kontakter! Hjälp gärna till och fråga de ni känner med och meddela. Kanske arbetar ni på ett ställe där man gärna skulle vilja vara samarrangör för ett CryptoParty?

Ni kan visa det här blogginlägget som TorProject skrev om det sist ifall man vill veta mer - https://blog.torproject.org/blog/cryptoparty-stockholm

Det vore bra om lokalen tog minst 70 personer, finns det två salar vore det grymt. Det är dock inget krav. Förutom detta måste vi ha nät och kunna presentera saker (projektor). 

Gärna en av lördagarna 26 okt, 2 nov, 9 nov eller 16 nov - men vi är öppna för alla förslag! 

//Linda, DFRI
Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail