[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Internetuppkoppling?On Oct 4, 2013, at 9:02 PM, 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx> wrote:

> Hej listan!
> 
> Jag har (hade) min internetuppkoppling via stadsnätet och bor söder om centrum... har inte haft tillgång till internet sedan branden 24 september och det senaste budet är att jag kommer få det på söndag 6 oktober. Det är nästan två veckor nu och jag vet vad jag tycker om det men vad säger: PTS, MSB och DFRI?

Nu verkar det röra lite på sig:
http://www.dn.se/sthlm/fa-kommer-ersattas-for-teleavbrott/
Men det ser ju inte så ljust ut för privatkunder.

"För hushåll som drabbats är ekonomisk ersättning ingen självklarhet. För att över huvudtaget komma ifråga måste kunden själv vända sig till operatören och begära ersättning.

Telia har en ersättningsmodell som beräknas efter hur länge man har varit utan en tjänst. Efter tre dagar får man 200 kronor, efter tio dagar 500 kronor och efter 15 dagar 800 i ersättning per tjänst. Det betalas inte ut automatiskt och först när felet är avhjälpt.

Tele 2 hälsar att kompensation är ”någonting mellan oss och våra kunder och det tar vi i en direkt­dialog med dem.”

Comhem har ännu inte landat i frågan."

osv.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail