[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] HemsidanHej!

Jag tycker att https://dfri.se/ blev lite sämre när vi gjorde om den
till en logg av inlägg. Främst kanske pga att vi har så få inlägg och
att så många är på temat "nästa möte är".

Har ni några idéer på hur vi kan få den till något man gärna visar upp
för folk?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri