[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] FrihetVärlden är mycket komplicerad men målet är fortfarande enkelt.

"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."
1 Kap, 2 §, Svensk författningssamling 1974:152

"alla människor" är rätt tydligt tycker jag och så vitt jag vet finns det ganska precis 50% av kvinnligt kön och 50% av manligt kön. "för alla människors lika värde" det kan vara en start?

Det går inte att bygga in hur mycket diskrepanser som helst i ett system. 50% är och kommer alltid att vara 50%. När systemet inte fungerar då blir man tvungen att gå tillbaka tills det att man hittar felet.

Jag kan inte se att det är annorlunda nu?

/19x20--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri