[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Whistleblower-sajt med GlobaLeaksExakt så. Det finns en annan aspekt av varför medieföretagen borde drifta det själva, en vinkel som de själva nog är snabba med att framhålla: det är en benhård konkurrens mellan exempelvis de olika morgon- och kvällstidningarna som övertrumfar fördelarna med en centraliserad tjänst a la Globalleaks. Även om det från ett teknisk perspektiv skulle fungera, så skulle jag bedöma sannolikheten att exvis Svd och DN skulle dela på en så viktig it-tjänst som extremt låg. Däremot har mediemarknaden sedan flera år som bekant utvecklats på ett sådant sätt att antalet frilansare ständigt ökar och mängden fast anställda minskar. För de frilansande mediearbetare som vill vara tillgängliga för uppgiftslämnare, och omvänt, de journalister som jobbar på avslöjande reportage de ännu inte sålt in, så borde en "gemensam" tjänst vara till stor nytta. Som nämnts tidigare är det ett kommunikativt problem om en sådan tjänst drivs av något eller några som inte de som ska använda tjänsten känner till och litar på. Då finns risken att tjänsten helt enkelt inte används. 

/Mvh
/Hasse

Mr. Hans Erik Nilsson | Voice: +46 73 6636331 
| Standard disclaimer file active | "There are many futures and only one status quo"  - Brian Eno

12 nov 2013 kl. 10.57 skrev Emil Tullstedt:

Jag vill gärna utveckla kompetensen som behövs, och DFRI skulle kunna tjäna på att utveckla expertis i området - men tidningarna borde driva det själva, de har ett juridiskt skydd som DFRI inte har, och IANAL, men jag tror det är bra den dagen SÄPO är sura på en läcka att hela systemet driftas av tidningen. Eller den dagen man vill komma in i USA ;-)

On Nov 12, 2013 10:46 AM, "David Kronlid" <david@xxxxxxxxxxx> wrote:

Det finns juridiska fördelar med att driva det separat om någon skulle få för sig att stämma sajtens förening, och det finns PR-fördelar med att driva det i den befintliga föreningen eftersom tjänsten har mycket större sannolikhet att tilldra sig mediaintresse och kan generera goodwill. Man får väga för och nackdelar. En fördel med att driva det separat är också att man kan ge styrelseplatser till samarbetspartners (läckmottagare) och att den ideella organisationen som driver projektet då inte associeras med lobbyism och ideologier utan kan vara en ren teknikorganisation med neutral och öppen inriktning. DFRI kan då vara en av många mottagare/samarbetspartners för dem som anonymt vill dela material som kan intressera DFRI, utan att fördenskull stå som ägare. Men det finns som sagt för och nackdelar.

Den 12 nov 2013 09:06 skrev "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx>:
David Kronlid <david@xxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 09 Nov 2013 03:23:44 +0100:

| Finns det ekonomi, intresse eller marknadsföringsresurser i föreningen
| för att driva denna typen av projekt i föreningens regi eller bör vi
| skapa en separat förening med mål att samla in egna pengar för
| whistleblower-tjänsten?

Personligen tror jag inte att DFRI skall driva läcksajt. Vi kan vara med
och tillhandahålla resurser till andra projekt som vi gillar dock.