[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] 2013/14:KU6 - Regelverket för minoritetsbordläggning är tillämpligRegelverket för minoritetsbordläggning är tillämplig.

En annan tolkning är orimlig.

Undantaget för minoritetsbordläggning gäller *inte* förslag till lag som *enbart rör förbud* att röja sådant vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas *endast om begränsningen korrekt balanserar* allmänhetens intresse i offentlighetsprincipen mot intresset att rikets förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation inte skadas.

2013/14:KU6 rör inte *enbart* förbud utan avser reglera betydligt bredare balanserade avvägningar.

Se Ante Wessels (FFII) ärende mot Europaparlamentet: http://acta.ffii.org/?p=1956

//Erik