[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] FRA och övervakningssamhället>>> Intressant debattartikel om att fler ska få tillgång till FRAs data.
Det är definitivt inte ett steg i rätt riktning. Automatisk överföring...

>>> > Jag är med i moderaterna men personligen tycker jag, till skillnad från... Jag har redan blivit tillrättavisad på listan och rätt så... DRFI är: "... är religiöst och partipolitiskt obunden." och även om jag personligen har svårt att se att fascism/anti-demokrati och "Vi tror på yttrandefrihet och den personliga integriteten och varje individs rätt och ansvar att själv kontrollera sina informationsflöden. Vi arbetar mot alla former av inskränkningar av dessa värderingar." går att kombinera med anti-demokrati så tror jag att det är bättre att lämna all partitillhörighet utanför diskussionen.

Det blir ett betydligt längre samtal men att föra i ett annat forum ( om det finns något ).

>>>Det är där jag tror vårt huvudfokus behöver ligga, som organisation, att bidra till att göra övervakning av hederliga medborgare så svårt att spionage inte lönar sig. Jag tolkar det som att tekniska lösningar är svaren på frågorna kring hur medborgarnas privatliv ska säkras är att föredra? Jag håller med om det och att det borde vara DFRI:s huvudmål. Oavsett hur deprimerande insikten är om hur lite tilltro som nu verkar finnas till att stifta lagar som styr än är.

Jag hoppas att din ekonomiska analys visar sig vara den riktiga.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardet-av-den-svenska-offentlighetsprincipen-minskar_8750212.svd

263 mot 33 i riksdagen.

Det som är riktigt positivt med DFRI är: kunskap samlad, engagemang och spridning. Det drar åt många och samma håll samtidigt. Jag tror att det kan ha att göra med det "digitala".

/19x20

On 2013-11-21 20:40, David Kronlid wrote:
Intressant debattartikel om att fler ska få tillgång till FRAs data.
Visserligen verkar debattörerna lite naiva som tror att det går att
stoppa övervakningssamhället på det viset, men det är bra att visa motstånd.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/justitieministern-oppnar-for-total-overvakning_6703869.svd

Jag är med i moderaterna men personligen tycker jag, till skillnad från
vissa, inte om att flera staters spionorganisationer läser mejl som
detta, men jag anser att man inte kan komma åt problemet genom
lagstiftning. Både stater, företag och organisationer kommer att insamla
så mycket data de kan på internet. Alla lagliga hinder kommer bara
fördröja eller fördyra den oundvikliga utvecklingen som redan påbörjats.
Kryptering, säkerhet och viss anonymisering "by default" i program och
protokoll på internet tror jag är enda sättet för oss vanliga medborgare
att kunna behålla yttrandefrihet, integritet och privatliv på nätet.
Därför är stödjande av och användande av viktiga open-source-projekt
relaterade till kryptering och/eller anonymitet det bästa motmedlet mot
påträngande lagstiftning, påträngande företag. Det enda motmedlet mot
fungerande stark kryptering är förbud, men förbud kommer att struntas i
"en masse" och precis som fortkörning, gå mot röd gubbe, gräsrökning,
fildelning och mycket annat så är det en typ av förbud som kommer bli
verkningslöst. Man kan helt enkelt inte bura in halva befolkningen av
olika skäl.
Jag tror att enda sättet att vinna mot övervakningssamhället är att
programmerare (och internetutvecklare av andra slag) ihop med användare
helt enkelt gör det för svårt och kostsamt att övervaka vanliga
människor, så att de tillslut ger upp med massövervakning av alla av
kostnadsskäl.
Spridning från vän till vän av "goda" program, appar och operativsystem,
samt gåvor i form av pengar eller programmeringstimmar till bra
säkerhetsrelaterade open-source-projekt är viktigt. Inga toppolitiker,
storföretag eller stater kommer att göra jobbet åt oss, rätten till
privatliv på internet kommer bara att skapas av folket själva genom
gräsrötternas hårda arbete i konkurrens från de ekonomiskt överlägsna
staterna och företagen.
Jag har ägnat 15 år åt att säga åt folk hur viktigt det är kryptera sin
kommunikation, men väldigt få lyssnar. Kryptering behöver bli standard i
framtida kommunikationsprotokoll och nya versioner av befintliga
protokoll så att den stora massan börjar skydda sig. Det är där jag tror
vårt huvudfokus behöver ligga, som organisation, att bidra till att göra
övervakning av hederliga medborgare så svårt att spionage inte lönar sig.--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri