[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] FRA och övervakningssamhälletIntressant debattartikel om att fler ska få tillgång till FRAs data. Visserligen verkar debattörerna lite naiva som tror att det går att stoppa övervakningssamhället på det viset, men det är bra att visa motstånd.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/justitieministern-oppnar-for-total-overvakning_6703869.svd

Jag är med i moderaterna men personligen tycker jag, till skillnad från vissa, inte om att flera staters spionorganisationer läser mejl som detta, men jag anser att man inte kan komma åt problemet genom lagstiftning. Både stater, företag och organisationer kommer att insamla så mycket data de kan på internet. Alla lagliga hinder kommer bara fördröja eller fördyra den oundvikliga utvecklingen som redan påbörjats. Kryptering, säkerhet och viss anonymisering "by default" i program och protokoll på internet tror jag är enda sättet för oss vanliga medborgare att kunna behålla yttrandefrihet, integritet och privatliv på nätet. Därför är stödjande av och användande av viktiga open-source-projekt relaterade till kryptering och/eller anonymitet det bästa motmedlet mot påträngande lagstiftning, påträngande företag. Det enda motmedlet mot fungerande stark kryptering är förbud, men förbud kommer att struntas i "en masse" och precis som fortkörning, gå mot röd gubbe, gräsrökning, fildelning och mycket annat så är det en typ av förbud som kommer bli verkningslöst. Man kan helt enkelt inte bura in halva befolkningen av olika skäl.
Jag tror att enda sättet att vinna mot övervakningssamhället är att programmerare (och internetutvecklare av andra slag) ihop med användare helt enkelt gör det för svårt och kostsamt att övervaka vanliga människor, så att de tillslut ger upp med massövervakning av alla av kostnadsskäl.
Spridning från vän till vän av "goda" program, appar och operativsystem, samt gåvor i form av pengar eller programmeringstimmar till bra säkerhetsrelaterade open-source-projekt är viktigt. Inga toppolitiker, storföretag eller stater kommer att göra jobbet åt oss, rätten till privatliv på internet kommer bara att skapas av folket själva genom gräsrötternas hårda arbete i konkurrens från de ekonomiskt överlägsna staterna och företagen.
Jag har ägnat 15 år åt att säga åt folk hur viktigt det är kryptera sin kommunikation, men väldigt få lyssnar. Kryptering behöver bli standard i framtida kommunikationsprotokoll och nya versioner av befintliga protokoll så att den stora massan börjar skydda sig. Det är där jag tror vårt huvudfokus behöver ligga, som organisation, att bidra till att göra övervakning av hederliga medborgare så svårt att spionage inte lönar sig.