[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Svar från ett fåtal AV-leverantörerHej!

Minns ni att vi skrev under ett öppet brev till antivirus-tillverkarna
och frågade bl.a. om dom har fått förfrågningar från några myndigheter
att blunda för deras egen skadliga kod?

Sex av femton svarade innan deadline. Samtliga säger sig ha detekterat
"stats-sponsrad skadlig kod", att dom inte har tagit emot en begäran om
att undanta sådan från rapportering. Dom säger också att dom inte skulle
gå med på något sådant.

Nio stycken har inte svarat.

http://www.edri.org/edrigram/number11.22/antivirus-state-sponsored-malware
https://www.schneier.com/blog/archives/2013/12/how_antivirus_c.html

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri