[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Söka EU-pengar?Hej listan!

Här är ett "call for proposals" på nästan 11M euro (för 2007-2013):

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_frc_ag_en.pdf

FRC betyder Fundamental Rights and Citizenship.

Sektion 2.2.10 heter "Data protection and privacy rights".

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri