[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI borde presentera något på STRINTHej listan!

W3C och IAB håller en workshop i London i slutet av Mars, början av
April: http://www.w3.org/2014/strint/

DFRI skulle kunna skriva ett "position paper" om hur vi driver Tor-exits
och skicka in.

Eller ett papper om hur vi (snart) driver en mejltjänst?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri