[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Möte på onsdagHej!

I övermorgon, onsdag, håller DFRI (styrelse)möte igen. Den här gången
utanför stan, i Kista. Alla medlemmar välkomna.

Själv ser jag fram emot att prata om DFRI:s blivande mejltjänst. Kan vi
verkligen driva något sådant? Jag tror att det går men att vi måste
tänka större än "vanlig mejl med en bra policy".

Agendan ser f.n. ut så här
(https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/9-20131204/):

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Mötet öppnas
Val av mötessekreterare
Godkännande av agenda
Ekonomiskt läge
Uppföljning, tidigare AP:s
  Uppdatering av styrelsens sammansättning till banken (Johan)
  Status på fler IPV6-bryggor (Linus)
  Router och dator till en ny site (NOC)
  Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” (Styrelsen)
  Finns en sida på torproject.org där vi kan lägga upp information om DFRI och så kan folk donera. Vi kan öronmärka exit-pengarna på något sätt. (Hanna)
  DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
  Undersöka möjligheten till ny ansökan till TU-stiftelsen till nästa möte. Men först måste rapporten in. (Hanna)
TU-rapport (Hanna)
Tid / plats för årsmöte (Styrelsen)
CryptoParty (Linda)
DFRI mail (Linus)
DFRI på 30C3 (Alexander)
Sponsring (Alexander)
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

Hör av er till dfri@xxxxxxx om ni vill gå på mötet.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri