[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: Julklapp från EU-domstolen


-------- Original Message --------
Subject: Julklapp från EU-domstolen
Date: Wed, 18 Dec 2013 21:38:33 +0100
From: Erik Mjöberg <erik.mjoberg@xxxxxx>
Organization: AB XML Sweden
To: dfri@xxxxxxx


Hej!

Generaladvokaten PEDRO CRUZ VILLALÓN vid 
Europeiska Unionens Domstol har
i ett förslag till dom underkänt 
giltigheten av "direktiv 2006/24/EG av 
den 15 mars
2006 om lagring av uppgifter som 
genererats eller behandlats i samband med
tillhandahållande av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller
allmänna kommunikationsnät", det s.k. 
datalagringsdirektivet.

Här är förslagstexten på svenska.

Trevlig läsning önskar

Erik MjöbergAttachment: MålNrC-293_12_Direktiv2006-24-EG_OförenligtMedArt52-1EU-stadgan.pdf
Description: Adobe PDF document