[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Möte i Hamburg imorgon kl 15:00On Fri, 2013-12-27 at 14:48 +0000, Linus Nordberg wrote:
> Vi skall försöka hitta någon som kan reläa till #dfri_se (IRC-kanalen på
> OFTC.net) för dom som gärna vill hänga med men inte är på plats. 

Det skulle uppskattas!

Vänligen,
Martin

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part