[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: [RGIG] Det behövs bättre representation i ICANN av internets "slutanvändare"Fk

--
Marcin de Kaminski
PhDc Sociology of Law, University of Lund
Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
Personal homepage - www.dekaminski.se

Phone#: +46-(0)768 04 51 51

(Sent frpm my iPhbne.)

Vidarebefordrat brev:

Från: Anders Hektor <anders.hektor@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Datum: 9 januari 2014 15:17:03 CET
Till: RGIG@xxxxxxxxxxx
Ämne: [RGIG] Det behövs bättre representation i ICANN av internets "slutanvändare"
Svara till: RGIG <RGIG@xxxxxxxxxxx>

Hej Vänner,
Sprid gärna följande till de ni tror har ett intresse.
/Anders

Vid ICANN:s möte i London i sommar, 23-26 juni, planerar ALAC genomföra ATLAS II, dvs den andra At-Large Internet Summit, som kommer locka hundratals organisationer för internetanvändare från jordens alla hörn.

ICANN sköts som många vet i sk flerpartssamverkan, eller med en multistakeholder-modell. Den går ut på att ICANN:s styrelse fattar alla beslut och tar in råd från rådgivande kommitteer (Advisory Committee, AC) och stödjande organisationer (Supporting Organisations, SO). Representanter för AC/SO har platser i ICANN:s styrelse.

Internetanvändares intressen är (bland annat) representerade genom civilsamhällets deltagande i At-Large Advisory Committee, ALAC, och det är denna grupp jag vill puffa lite för eftersom den har liten eller ingen svensk representation.

ALAC består av regionala At-Large grupper, där den Europeiska heter European Regional At-Large Organization, EURALO. Man kan registrera sin organisation som medlem där (exempelvis en ISOC-chapter, förening för äldre användare, funktionshindrade, inklusions-inriktade föreningar, etc.) och man kan delta online och IRL på möten för att påverka ICANN:s beslutsfattande med återverkan på alla internetanvändare.

Det vore bra med en starkare representation av svenska internetanvändare i detta globala sammanhang, särskilt som betydelsen av internets förvaltning ökar.

Mer om ATLAS II (det verkar inte finnas ett färdigt program):
http://atlarge.icann.org/en/announcements/announcement-23may05.htm

Mer om ICANN och dess olika AC/SO:
http://www.icann.org/en/groups

Här är tips på en utmärkt artikel som beskriver landskapet för internets förvaltning och de frågor som kommer bli aktuella under 2014:
http://www.circleid.com/posts/20131231_internet_governance_outlook_2014_good_news_bad_news_no_news/

Vänliga hälsningar
Anders Hektor

Anders Hektor
Kansliråd
Enheten för it-politik
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 11 20
070-208 9769
anders.hektor@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:anders.hektor@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
www.regeringen.se<http://www.regeringen.se/>