[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] 01 .SE Nyhetsbrev januari 2014Hej listan!

Vidarebefordrar senaste upplagan av Staffan Jonsons utmärkta nyhetsbrev
om internets styrning.

Kontakta Staffan direkt för egen prenumeration.

P.S. Den som inte tittar på DFRI:s hemsida varje dag eller följer
@dfri_se på Twitter kanske missade
https://www.dfri.se/internet-ar-undergravt/ igår.


--- Begin Message ---
Hej


bifogar ett nyhetsbrev om internets styrning för december och januari. 

Nyhetsbrevet kan spridas utan lov. 
Vet du någon annan som vill ha detta brev framöver?
Förmedla då gärna direkta e-postadresser, så sätts de upp på sändlistan.


Vänlig hälsning
Staffan Jonson

Staffan Jonson, Senior Policy Adviser .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)
Telefon: 08 - 452 35 74
Mobil: 073 - 317 39 67

Postadress: Box 7399, 103 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, 9 tr, Stockholm

https://www.iis.se/lar-dig-mer/styrningen-av-internet/nyhetsbrev-om-internets-styrning/ <https://www.iis.se/internet-for-alla/styrningen-av-internet>
https://www.iis.se/blogg/styrningen-av-internet  

Attachment: 01 .SE Nyhetsbrev januari 2014.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


--- End Message ---