[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] 01 .SE Nyhetsbrev januari 2014On 01/31/2014 04:17 PM, Linus Nordberg wrote:
Hej listan!

Vidarebefordrar senaste upplagan av Staffan Jonsons utmärkta nyhetsbrev om internets styrning.

Ja!

Sidan 11:
EU – Det tredje telekompaketet
[[** För dom som inte vet vad telekompaketet är: http://euwiki.org/Telecoms_Package/diff/sv **]]
Nellie Kroes sena förslag till reglering av telekom-marknaden (det s.k. tredje telekompaketet) diskuterades av ministerrådet i december. Den föreslagna regleringen sägs mött starkt motstånd från medlemländerna. Den svenska regeringen publicerade i januari en sammanställning av svenska remiss-svar på EU:s förordningsförslag om åtgärder för den europeiska inre marknaden för telekom.39 Utöver rena partsinlagor kritiseras förslagen för att vara alltför hastigt framtagna och därmed slarvigt beredda.
Den svenska riksdagens utlåtande handlar bara om att man inte vill att ha "mer makt till Bryssel". Ingenting om att NN står på spel:
Reasoned opinion by the Swedish Parliament
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/cm/1010/1010602/1010602en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/cm/1010/1010602/1010602sv.pdf
Däremot finns mer om den saken i Promemorian från Näringsdepartementet
6.1 Nätneutralitet och trafikstyrning (artiklarna 23 och 24)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/21/28/6428dab3.pdf
Personligen så har jag skrivit på:
Internet Apocalypse?
http://www.avaaz.org/en/internet_apocalypse_loc/?slideshow
men jag känner mig osäker på vad "specialised services" betyder, och om det räcker med att:
"Clearly define “specialised services” so that they run separately from the Internet"
med tanke på vad man kan göra med DPI nuförtiden (kolla finmaskigheten 40m30s):
Procera/Powercode Demonstration
http://www.youtube.com/watch?v=iquFJ7RhS-A
om man nu inte menar bokstavligen att "run separately from the Internet" betyder en annan kabel än den som bredbandet kommer genom.

Har frågat på SNUS-listan om nån har koll, men inte fått svar än.

För det finns väl inga circuit switched networks längre?

//Erik