[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraDet tror inte jag.

Antingen gör DFRI detta eller så blir det inte gjort.

On 02/07/2014 08:38 PM, Erika wrote:
> Jag tror att det är viktigt att ha ett tungt stöd från exempelvis
> organisationer som Civil Rights Defenders, Juliagruppen, Forskargruppen
> Cybernormer, olika hackerspaces etc.
> 
> On 02/07/2014 02:43 PM, Sven Ruin wrote:
>> Jag siktar på att komma den 25/2 och det är naturligtvis bra om fler som tycker något i den här frågan kommer då.
>>
>> Sven
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx] 
>> Skickat: den 5 februari 2014 14:55
>> Till: Sven Ruin
>> Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
>> Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>>
>> Hej Sven!
>>
>> Punkter på möten behöver i praktiken en föredragande. Har du möjlighet
>> att komma på nästa möte (25/2) och dra det här? Om inte kanske det finns
>> någon annan som kan göra det?
>>
>> Vi har haft med folk per telefon vid ett par tidigare tillfällen. Det
>> kanske är ett alternativ. Vi har också nyligen börjat reläa mötena till
>> IRC-kanalen #dfri_se på OFTC.net för den som föredrar det.
>>
>>
>> "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx> wrote
>> Wed, 5 Feb 2014 12:12:26 +0100:
>>
>> | Om man ska driva detta är han nog väl värd att fråga.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Eftersom det verkar finnas ett visst intresse här på listan kanske frågan kan tas upp på nästa styrelsemöte?
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Sven
>> | 
>> | 
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Från: JOSEFSSON Erik [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
>> | Skickat: den 4 februari 2014 13:05
>> | Till: 'Sven Ruin'; listan@xxxxxxxxxxxxx
>> | Ämne: RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Jag skulle välja Professor Töllborg.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | http://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_T%C3%B6llborg
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Han har vunnit mot Sverige förut:
>> | 
>> | 
>> | 
>> | http://www.article19.org/resources.php/resource/2697/en/ecthr:-segerstedt-wiberg-and-others-v-sweden
>> | 
>> | 
>> | 
>> | //Erik
>> | 
>> | 
>> | 
>> | From: Sven Ruin [mailto:sven.ruin@xxxxxxxx] 
>> | Sent: 04 February 2014 08:51
>> | To: listan@xxxxxxxxxxxxx
>> | Subject: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Det är antagligen ett bra förslag med Centrum för rättvisa. Där borde
>> | det finnas juridisk kompetens som förhoppningsvis kan hjälpa till att
>> | vaska fram vilka lagar man kan ha brutit mot.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | DN har tidigare hävdat att FRA upprepade gånger brutit mot reglerna
>> | (www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/). Det
>> | svåra är naturligtvis att bevisa att lagbrott skett. Allt är hemligt
>> | och alla inblandade verkar helt kuvade.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Tillsynsmyndigheternas roll är speciellt intressant. Man kan inte låta
>> | bli att få intrycket att ”Försvarsunderrättelsedomstolen” är en parodi
>> | på ordet domstol.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Jag tror det är väl värt att studera hur tyskarna har lagt upp sin stämning.
>> | 
>> | 
>> | 
>> | En annan aspekt är att det verkar extremt viktigt att välja rätt
>> | juridiska ombud (se t.ex. vad som hände Håkan Lans).
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Sven
>> | 
>> | 
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Från: Marcin de Kaminski [mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx] 
>> | Skickat: den 3 februari 2014 21:28
>> | Till: Sven Ruin
>> | Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Centrum för rättvisa kanske?
>> | 
>> | --
>> | 
>> | Marcin de Kaminski
>> | 
>> | PhDc Sociology of Law, University of Lund
>> | 
>> | Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
>> | 
>> | Personal homepage - www.dekaminski.se
>> | 
>> | 
>> | 
>> | Phone#: +46-(0)768 04 51 51
>> | 
>> | 
>> | 
>> | (Sent frpm my iPhbne.)
>> | 
>> | 
>> | 3 feb 2014 kl. 20:01 skrev "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx>:
>> | 
>> | Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande i Sverige i samarbete med någon annan organisation.
>>
> 


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri