[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang. uppdateringar av wordpress-temaErika <erika@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 08 Feb 2014 17:13:01 +0000:

| I dagsläget går hemsidan sönder när teman ska uppdateras, så för
| tillfället är det bra om ingen gör det.
| 
| Hemsan använder ett child tema till TwentyEleven men när hemsidan
| byggdes så skrevs stilregler in i en modifierad version av TwentyEleven
| v1.5 style.css, det leder till att dessa förändringar försvinner när
| TwentyEleven uppdateras.
| 
| Child-temat Twenty Eleven Layouts har inte heller uppdaterats sen
| 2012-04-03 om inte förändringar har gjorts i det temat efteråt. Det är
| släppt under GNU GPL så det enklaste vore att leta upp förändringarna i
| den modifierade style.css mot ett orginal och flytta över det till ett
| helt nytt child tema baserat det vi redan använder. Då _borde_ det gå
| att uppdatera TwentyEleven utan att hemsidan går sönder om jag inte har
| missat något. Problemet är helt enkelt att man inte har följt praxis när
| det byggdes från början.

Tack Erika för analys av problemet och bra förslag till förbättring!


| Jag skulle kunna ta på mig att göra det men jag är inte med i föreningen
| så jag känner att jag inte har mandat till det.

Du får gärna göra det om du vill. Du har redan
administrationsrättigheter på sajten sedan den gången du hade
invändningar mot färgen på länkar. DFRI är rätt mycket en "do-ocracy"
som inte bryr sig extremt mycket om formellt medlemskap för att ta emot
hjälp. :)

Om det fortfarande känns obekvämt så kan du ju skicka ditt
ändringsförslag till folk som redan håller på med DFRI:s teknikdelar och
höra om det finns några invändningar innan du driftsätter det hela.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri