[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraHej,

>>>Jag tror inte tanken är att få ut något skadestånd från en eventuell stämning utan snarare att väcka diskussion kring ämnet.
Mm, det var inte min första tanke heller...

>>> Jag är helt för en stämning. Inte för att jag tror att det juridiskt kommer leda någonvart...
Sammanfattar ungefär varför jag är helt emot den typen av projekt.

Jag menar att det inte är det som DFRI:s resurser borde läggas på oavsett ev. medial uppmärksamhet. (Snowdens NSA-avslöjanden hittills borde ha varit tillräckliga i sig men för mig är det uppenbart att de inte har varit det (jag-har-rent-mjöl-i-påsen-argumenten) och Wiki-läckans huvudföreträdare sitter fortfarande kvar i sin ambassadarrest och vad händer egentligen med den stackars Manning?)

Enl. Snowdens dokument (som jag förstått det) så omprioriterade NSA och slutade att försöka knäcka TOR-krypteringen och började installera trojaner ist. i sådant fall verkar det (i min mening) viktigare att: kryptera på bred skala. Av-"lyssna" har gjorts av alla och i alla tider...

I den här tråden stod: "Kanske om lika många % av internet börjar köra Tor som det var % av internet som tankade via TPB då det hände?"

Göra kryptering och anonymisering enklare, kryptera "default" är mkt viktigare för "på-riktigt-fri datatrafik".


Jag är helt emot en stämning av FRA eller ngn annan underrättelsetjänst.

Mina icke-existerande 50 öre.

/Jonas


On 2014-02-08 02:33, Erika wrote:
Jonas: Jag tror inte tanken är att få ut något skadestånd från en
eventuell stämning utan snarare att väcka diskussion kring ämnet. Att
stämma FRA kan leda till möjligheter att föra fram åsikter kring
på-riktigt-fri datatrafik.

Det som hittintills har publicerats om FRAs inblandning i "NSA-affären"
är enligt mig tillräckligt för att myndigheten ska granskas ordentligt
och om det visar det sig att de har agerat inom lagens ramar så bör
riksdagen se över vad dem egentligen har skrivit.

Jag är helt för en stämning. Inte för att jag tror att det juridiskt
kommer leda någonvart utan enbart för att det finns en liiiiiten chans
att det kan väcka en debatt.


On 02/07/2014 11:24 PM, 19x20 wrote:
Stämma FRA? Nej (... nej). Verka för en fungerande robust
icke-nationell infrastruktur? Ja.
/Jonas

On 2014-02-07 22:33, Marcin de Kaminski wrote:
Medhåll. Att synkronisera massa organisationer är något som får göras
senare när man söker stöd för det som redan dragits igång. Ska det
hända något är det fullt tillräckligt (och lagom hanterligt) att
försöka få DFri att göra detta. Och det säger jag som representant
för två av de enheter Erika nämnde…

/Marcin


On 07 Feb 2014, at 22:30 , Erik Josefsson
<erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote:

Det tror inte jag.

Antingen gör DFRI detta eller så blir det inte gjort.

On 02/07/2014 08:38 PM, Erika wrote:
Jag tror att det är viktigt att ha ett tungt stöd från exempelvis
organisationer som Civil Rights Defenders, Juliagruppen,
Forskargruppen
Cybernormer, olika hackerspaces etc.

On 02/07/2014 02:43 PM, Sven Ruin wrote:
Jag siktar på att komma den 25/2 och det är naturligtvis bra om
fler som tycker något i den här frågan kommer då.

Sven


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx]
Skickat: den 5 februari 2014 14:55
Till: Sven Ruin
Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

Hej Sven!

Punkter på möten behöver i praktiken en föredragande. Har du
möjlighet
att komma på nästa möte (25/2) och dra det här? Om inte kanske det
finns
någon annan som kan göra det?

Vi har haft med folk per telefon vid ett par tidigare tillfällen. Det
kanske är ett alternativ. Vi har också nyligen börjat reläa mötena
till
IRC-kanalen #dfri_se på OFTC.net för den som föredrar det.


"Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx> wrote
Wed, 5 Feb 2014 12:12:26 +0100:

| Om man ska driva detta är han nog väl värd att fråga.
|
|
|
| Eftersom det verkar finnas ett visst intresse här på listan
kanske frågan kan tas upp på nästa styrelsemöte?
|
|
|
| Sven
|
|
|
|
|
| Från: JOSEFSSON Erik [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx]
| Skickat: den 4 februari 2014 13:05
| Till: 'Sven Ruin'; listan@xxxxxxxxxxxxx
| Ämne: RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
|
|
|
| Jag skulle välja Professor Töllborg.
|
|
|
| http://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_T%C3%B6llborg
|
|
|
| Han har vunnit mot Sverige förut:
|
|
|
|
http://www.article19.org/resources.php/resource/2697/en/ecthr:-segerstedt-wiberg-and-others-v-sweden
|
|
|
| //Erik
|
|
|
| From: Sven Ruin [mailto:sven.ruin@xxxxxxxx]
| Sent: 04 February 2014 08:51
| To: listan@xxxxxxxxxxxxx
| Subject: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
|
|
|
| Det är antagligen ett bra förslag med Centrum för rättvisa. Där
borde
| det finnas juridisk kompetens som förhoppningsvis kan hjälpa
till att
| vaska fram vilka lagar man kan ha brutit mot.
|
|
|
| DN har tidigare hävdat att FRA upprepade gånger brutit mot reglerna
|
(www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/). Det

| svåra är naturligtvis att bevisa att lagbrott skett. Allt är
hemligt
| och alla inblandade verkar helt kuvade.
|
|
|
| Tillsynsmyndigheternas roll är speciellt intressant. Man kan
inte låta
| bli att få intrycket att ”Försvarsunderrättelsedomstolen” är en
parodi
| på ordet domstol.
|
|
|
| Jag tror det är väl värt att studera hur tyskarna har lagt upp
sin stämning.
|
|
|
| En annan aspekt är att det verkar extremt viktigt att välja rätt
| juridiska ombud (se t.ex. vad som hände Håkan Lans).
|
|
|
| Sven
|
|
|
|
|
| Från: Marcin de Kaminski [mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx]
| Skickat: den 3 februari 2014 21:28
| Till: Sven Ruin
| Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
|
|
|
| Centrum för rättvisa kanske?
|
| --
|
| Marcin de Kaminski
|
| PhDc Sociology of Law, University of Lund
|
| Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
|
| Personal homepage - www.dekaminski.se
|
|
|
| Phone#: +46-(0)768 04 51 51
|
|
|
| (Sent frpm my iPhbne.)
|
|
| 3 feb 2014 kl. 20:01 skrev "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx>:
|
| Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande
i Sverige i samarbete med någon annan organisation.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri