[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?Hej!
Såg på interwebben idag att datalagringsdirektivet har blivit
ogiltigförklarat [1][2][3]

Innebär detta något i praktiken? Ska/kan man börja lobba för att vi
avskaffar det?
Fick inte vi betala en massor pengar för att vi INTE införde det? Hittar
bara [4] som säger "Konungariket Sverige ska ersätta
rättegångskostnaderna" i domslutet. Inget mer. Blev det inte mer än så?
Funderar på om Sverige, åtminstone teoretiskt, skulle kunna överklaga
den domen i och med att [1] säger "Given that the Court has not limited
the temporal effect of its judgment, the declaration of invalidity takes
effect from the date on which the directive entered into force" längst
ner på sida 1.

[1]
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
[2]
http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/datalagringsdirektivet-foerklarat-ogiltigt-av-eu-domstolen-982106

[3]
http://www.idg.se/2.1085/1.555747/datalagringsdirektivet-ogiltigforklaras
[4]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:SV:PDF

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri