[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?3 miljoner euro kostade det enligt domen. plus rättegångskostnader. Vore
schysst att kräva tillbaks de pengarna...

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db8a55717d88474133804ca9405d1f9cd2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaN50?text=&docid=139587&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=337226

Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
skype sus_andersson_farad

Kim Lidström skrev 2014-04-08 13:14:
> Hej!
> Såg på interwebben idag att datalagringsdirektivet har blivit
> ogiltigförklarat [1][2][3]
> 
> Innebär detta något i praktiken? Ska/kan man börja lobba för att vi
> avskaffar det?
> Fick inte vi betala en massor pengar för att vi INTE införde det? Hittar
> bara [4] som säger "Konungariket Sverige ska ersätta
> rättegångskostnaderna" i domslutet. Inget mer. Blev det inte mer än så?
> Funderar på om Sverige, åtminstone teoretiskt, skulle kunna överklaga
> den domen i och med att [1] säger "Given that the Court has not limited
> the temporal effect of its judgment, the declaration of invalidity takes
> effect from the date on which the directive entered into force" längst
> ner på sida 1.
> 
> [1]
> http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
> [2]
> http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/datalagringsdirektivet-foerklarat-ogiltigt-av-eu-domstolen-982106
> 
> [3]
> http://www.idg.se/2.1085/1.555747/datalagringsdirektivet-ogiltigforklaras
> [4]
> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:SV:PDF
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri