[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?Hur funkar det i vanliga rättsfall?

Får man inte mer än bara "pengarna tillbaka"?

Typ plåster på såren och sveda och värk?

//Erik

On 04/08/2014 01:45 PM, Sus Andersson wrote:
> 3 miljoner euro kostade det enligt domen. plus rättegångskostnader. Vore
> schysst att kräva tillbaks de pengarna...
> 
> http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db8a55717d88474133804ca9405d1f9cd2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaN50?text=&docid=139587&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=337226
> 
> Sus Andersson
> sus.andersson@xxxxxxxx
> 070-953 0166
> skype sus_andersson_farad
> 
> Kim Lidström skrev 2014-04-08 13:14:
>> Hej!
>> Såg på interwebben idag att datalagringsdirektivet har blivit
>> ogiltigförklarat [1][2][3]
>>
>> Innebär detta något i praktiken? Ska/kan man börja lobba för att vi
>> avskaffar det?
>> Fick inte vi betala en massor pengar för att vi INTE införde det? Hittar
>> bara [4] som säger "Konungariket Sverige ska ersätta
>> rättegångskostnaderna" i domslutet. Inget mer. Blev det inte mer än så?
>> Funderar på om Sverige, åtminstone teoretiskt, skulle kunna överklaga
>> den domen i och med att [1] säger "Given that the Court has not limited
>> the temporal effect of its judgment, the declaration of invalidity takes
>> effect from the date on which the directive entered into force" längst
>> ner på sida 1.
>>
>> [1]
>> http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
>> [2]
>> http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/datalagringsdirektivet-foerklarat-ogiltigt-av-eu-domstolen-982106
>>
>> [3]
>> http://www.idg.se/2.1085/1.555747/datalagringsdirektivet-ogiltigforklaras
>> [4]
>> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:SV:PDF
>>
> 


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri