[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?



I vanliga rättsfall blir det väl ingenting, egentligen?
Döms man för brott mot en lag som sen i efterhand tas bort är jag ju
fortfarande dömd för det brottet medan det var giltigt. (Rätta mig om
jag har fel)
Eller kan lagar tas bort retroaktivt?

Men det här känns ju annorlunda på så sätt att det verkar vara
ogiltigförklarat sen det började. Vet inte vad som skulle hända om något
liknande hände i vanliga rättsfall.

(Glömde såklart skicka det här till listan först)

On 08/04/14 13:49, Erik Josefsson wrote:
> Hur funkar det i vanliga rättsfall?
>
> Får man inte mer än bara "pengarna tillbaka"?
>
> Typ plåster på såren och sveda och värk?
>
> //Erik
>
> On 04/08/2014 01:45 PM, Sus Andersson wrote:
>> 3 miljoner euro kostade det enligt domen. plus rättegångskostnader. Vore
>> schysst att kräva tillbaks de pengarna...
>>
>>
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db8a55717d88474133804ca9405d1f9cd2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaN50?text=&docid=139587&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=337226
>>
>> Sus Andersson
>> sus.andersson@xxxxxxxx
>> 070-953 0166
>> skype sus_andersson_farad
>>
>> Kim Lidström skrev 2014-04-08 13:14:
>>> Hej!
>>> Såg på interwebben idag att datalagringsdirektivet har blivit
>>> ogiltigförklarat [1][2][3]
>>>
>>> Innebär detta något i praktiken? Ska/kan man börja lobba för att vi
>>> avskaffar det?
>>> Fick inte vi betala en massor pengar för att vi INTE införde det? Hittar
>>> bara [4] som säger "Konungariket Sverige ska ersätta
>>> rättegångskostnaderna" i domslutet. Inget mer. Blev det inte mer än så?
>>> Funderar på om Sverige, åtminstone teoretiskt, skulle kunna överklaga
>>> den domen i och med att [1] säger "Given that the Court has not limited
>>> the temporal effect of its judgment, the declaration of invalidity takes
>>> effect from the date on which the directive entered into force" längst
>>> ner på sida 1.
>>>
>>> [1]
>>>
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
>>> [2]
>>>
http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/datalagringsdirektivet-foerklarat-ogiltigt-av-eu-domstolen-982106
>>>
>>> [3]
>>>
http://www.idg.se/2.1085/1.555747/datalagringsdirektivet-ogiltigforklaras
>>> [4]
>>>
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:SV:PDF
>>>
>>
>
>

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri