[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?Mångfacetterad fråga.

En av aspekterna som kom fram efter införandet av DLD i sverige var att
vissa operatörer som hade lagrat data i 2 år eller dylikt tidigare
(eller för evigt), efter DLDs införande fick en max-gräns på 6 månader.

Är det entydigt och "enforceat" vad max-gränsen är på lagring utan DLD?

/M

On Tue, 2014-04-08 at 15:31 +0200, Sus Andersson wrote:
> Ja, och jag vet inte om någon skulle kunna sätta dit Bahnhof för det.
> 
> Problemet är att alla inte tycker och tänker som Bahnhof, och de kommer
>  att fortsätta lagra tills det är tydligt att de måste sluta.
> 
> Sus
> 
> 
> 
> Emil Tullstedt skrev 2014-04-08 15:07:
> > On 2014-04-08 14:28, Sus Andersson wrote:
> >> Det mest intressanta nu är väl hur man går vidare. Hur snabbt kan
> >> man få stopp på lagringen? Jag har inte riktigt koll på hur den
> >> svenska rätten förhåller sig till EU-rätt: vad innebär domstolens
> >> beslut för svensk lagstiftning? Jag är rädd att det inte innebär
> >> omedelbar laga kraft... eller?
> > 
> > Bahnhof tolkar det som att det gäller med omedelbar verkan, men det är
> > frågan om så gäller.[1]
> > 
> > 
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part