[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?Ja, och jag vet inte om någon skulle kunna sätta dit Bahnhof för det.

Problemet är att alla inte tycker och tänker som Bahnhof, och de kommer
 att fortsätta lagra tills det är tydligt att de måste sluta.

SusEmil Tullstedt skrev 2014-04-08 15:07:
> On 2014-04-08 14:28, Sus Andersson wrote:
>> Det mest intressanta nu är väl hur man går vidare. Hur snabbt kan
>> man få stopp på lagringen? Jag har inte riktigt koll på hur den
>> svenska rätten förhåller sig till EU-rätt: vad innebär domstolens
>> beslut för svensk lagstiftning? Jag är rädd att det inte innebär
>> omedelbar laga kraft... eller?
> 
> Bahnhof tolkar det som att det gäller med omedelbar verkan, men det är
> frågan om så gäller.[1]
> 
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri