[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?Misstänker dessvärre att vi nog inte har något case, eftersom direktivet
var giltigt vid tidpunkten för bötesdomen. Läget hade nog varit
annorlunda om Sverige drivit frågan i EU-domstolen, då vi hade kunnat
hävda att vi på allvar ifrågasatt dess giltighet hela tiden. Det var ju
inte heller den svenska regeringen som ordentligt ifrågasatte
direktivet, utan det var en minoritet i riksdagen som fick till en
bordläggning från 2011 till 2012 med hänvisning till inskränkningar i
medborgerliga fri- och rättigheter.

Det mest intressanta nu är väl hur man går vidare. Hur snabbt kan man få
stopp på lagringen? Jag har inte riktigt koll på hur den svenska rätten
förhåller sig till EU-rätt: vad innebär domstolens beslut för svensk
lagstiftning? Jag är rädd att det inte innebär omedelbar laga kraft...
eller?

Om det sker med automatik så är ju frågan vad som händer med de
nationella lagar som går utanför direktivet. Domstolen har ju tagit
ställning till direktivet. I de punkter där den svenska lagstiftningen
kräver något som inte står i direktivet - faller det också ? ( jag
tänker på att Sverige  valt att lagra även obesvarade samtal och den
geografiska platsen för mobilsamtal)? Eftersom samma principer  gäller
för dessa saker (oproportionerligt och långtgående inskränkning av
fundamentala rättigheter) så borde de falla, men säker kanske man inte
kan vara.

Om det krävs beslut - i vilken instans? ska det upp på riskdagens bord
(hehe, freudiansk felskrivning där...) är det väl stor risk att det inte
händer före valet...

Och vad kan raderas med hänvisning till domen - data som lagrats i
länder utanför EU...?


Sus

Erik Josefsson skrev 2014-04-08 13:49:
> Hur funkar det i vanliga rättsfall?
> 
> Får man inte mer än bara "pengarna tillbaka"?
> 
> Typ plåster på såren och sveda och värk?
> 
> //Erik
> 
> On 04/08/2014 01:45 PM, Sus Andersson wrote:
>> 3 miljoner euro kostade det enligt domen. plus rättegångskostnader. Vore
>> schysst att kräva tillbaks de pengarna...
>>
>> http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db8a55717d88474133804ca9405d1f9cd2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaN50?text=&docid=139587&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=337226
>>
>> Sus Andersson
>> sus.andersson@xxxxxxxx
>> 070-953 0166
>> skype sus_andersson_farad
>>
>> Kim Lidström skrev 2014-04-08 13:14:
>>> Hej!
>>> Såg på interwebben idag att datalagringsdirektivet har blivit
>>> ogiltigförklarat [1][2][3]
>>>
>>> Innebär detta något i praktiken? Ska/kan man börja lobba för att vi
>>> avskaffar det?
>>> Fick inte vi betala en massor pengar för att vi INTE införde det? Hittar
>>> bara [4] som säger "Konungariket Sverige ska ersätta
>>> rättegångskostnaderna" i domslutet. Inget mer. Blev det inte mer än så?
>>> Funderar på om Sverige, åtminstone teoretiskt, skulle kunna överklaga
>>> den domen i och med att [1] säger "Given that the Court has not limited
>>> the temporal effect of its judgment, the declaration of invalidity takes
>>> effect from the date on which the directive entered into force" längst
>>> ner på sida 1.
>>>
>>> [1]
>>> http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
>>> [2]
>>> http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/datalagringsdirektivet-foerklarat-ogiltigt-av-eu-domstolen-982106
>>>
>>> [3]
>>> http://www.idg.se/2.1085/1.555747/datalagringsdirektivet-ogiltigforklaras
>>> [4]
>>> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:SV:PDF
>>>
>>
> 
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri