[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?> 
> En av aspekterna som kom fram efter införandet av DLD i sverige var att
> vissa operatörer som hade lagrat data i 2 år eller dylikt tidigare
> (eller för evigt), efter DLDs införande fick en max-gräns på 6 månader.

Jo, så var det ju. Men det är ju som att vissa hävdar att FRA-lagen är
toppen för innan dess gjorde FRA samma saker fast oreglerat...

> 
> Är det entydigt och "enforceat" vad max-gränsen är på lagring utan DLD?
> 

Gissar att det är exvis PUL man har att luta sig emot. Och i så fall
finns ingen maxgräns utan formuleringar som innebär någon form av
rimlighetsbedömning.

Teledata lagras då tills räkningen är betald...? Eller tio år, för att
man ska spara bokföringsunderlag så länge...? Eller behöver inte sparas
alls, om kunden har flat-rate...?

/s--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri