[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras. Sen då?On 04/08/2014 03:41 PM, Sus Andersson wrote:
>> > 
>> > Är det entydigt och "enforceat" vad max-gränsen är på lagring utan DLD?
>> > 
> Gissar att det är exvis PUL man har att luta sig emot.

Om jag fattar rätt så har t ex Belgien datalagring som inte är baserad
på DLD utan på nån slags implementation av artikel 15 i direktivet om
integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EC som ingick Telekompaket.

Det gjordes en del ändringar i det direktivet (till det bättre tror jag)
men jag vet inte om Sverige har nån datalagring som är baserad därpå:

http://euwiki.org/w/index.php?title=2002%2F58%2FEC%2FORIGINAL_versus_SECOND_READING&diff=654&oldid=653

Lite synd att vi inte har en bättre diffmaskin än min gamla häck...

//Erik

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri