[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DLD officiellt döttOch idag slutar även Com Hem att lagra data enligt DLD.


Den 10 april 2014 17:39 skrev JOSEFSSON Erik <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
Det står:

     "Vad innebär beslutet på längre sikt?
     - I och med att vi meddelat regeringen beslutet kan man säga att vi har tagit initiativ till att lagen (om elektronisk kommunikation) behöver ses över"

Ehh... som sagt, i Belgien är det 2002/58/EC som måste ses över. Har vi inte nån svensk implementation av det direktivet? (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)

//Erik-----Original Message-----
From: Martin Millnert [mailto:martin@xxxxxxxxxxx]
Sent: 10 April 2014 17:28
To: DFRI-listan
Subject: [DFRI-listan] DLD officiellt dött

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fritt-fram-att-sluta-datalagra/

+1

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri