[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DLD officiellt döttOm vi ska ta avdelningen "operatörer som slutar lagrar" har vi även min
operatör T3 \o/
http://www.t3.se/information/om-t3/blogg-och-nyheter/upphor-med-att-lagra/

Nu börjar "cover-my-ass"-operationerna i Bryssel och i rakt nedstigande
led, härligt!

Har :DFRI gått ut med ett pressmeddelande om att :DFRI slutat lagra? :D

/spe

On 11/04/14 15:57, Erik Nihlen wrote:
> Och idag slutar även Com Hem att lagra data enligt DLD.
> 
> 
> Den 10 april 2014 17:39 skrev JOSEFSSON Erik
> <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> <mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>>:
> 
>   Det står:
> 
>     "Vad innebär beslutet på längre sikt?
>     - I och med att vi meddelat regeringen beslutet kan man säga
>   att vi har tagit initiativ till att lagen (om elektronisk
>   kommunikation) behöver ses över"
> 
>   Ehh... som sagt, i Belgien är det 2002/58/EC som måste ses över. Har
>   vi inte nån svensk implementation av det direktivet? (direktivet om
>   integritet och elektronisk kommunikation)
> 
>   //Erik
> 
> 
> 
>   -----Original Message-----
>   From: Martin Millnert [mailto:martin@xxxxxxxxxxx
>   <mailto:martin@xxxxxxxxxxx>]
>   Sent: 10 April 2014 17:28
>   To: DFRI-listan
>   Subject: [DFRI-listan] DLD officiellt dött
> 
>   http://www.dn.se/nyheter/sverige/fritt-fram-att-sluta-datalagra/
> 
>   +1
> 
>   --
>   DFRI-listan är öppen för alla.
>   Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>   http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 
> 


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri