[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DLD officiellt döttStefan Petersen <spe@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 11 Apr 2014 20:24:49 +0200:

| http://www.t3.se/information/om-t3/blogg-och-nyheter/upphor-med-att-lagra/

Den texten är feldaterad, 2014-04-01. Extra synd att det blev just
första april. :)


| Har :DFRI gått ut med ett pressmeddelande om att :DFRI slutat lagra? :D

DFRI har aldrig lagrat något enligt DLD. Dels är vi inte listade som
operatör hos PTS, dels tillhandahåller vi inga tjänster som kräver
datalagring.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri