[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] 2034
2014-05-25 13:37 GMT+02:00 Peter Michanek <peter@xxxxxxxxxxx>:
Självklart ställer jag upp för vetenskapen!
Utmärkt!

Har varit i kontakt med de som jobbar med projektet, och de säger att de håller på att översätta intervjuguide och andra dokument. Klickade runt lite och hittade projektsidan[0] för RESPECT, som projektet heter.

"These ICTs, which have to date gone through a period of largely organic growth, will be deemed to be in balance if they are implemented in a way which respects individual privacy while still maximising convenience, profitability, public safety and security."
 
"[…] RESPECT will also carry out quantitative and qualitative research on citizens awareness and attitudes to surveillance"
 
"The project will also produce operational guidelines incorporating privacy by design approaches which would enable law enforcement agencies to deploy surveillance systems with lowest privacy risk possible and maximum security gain to citizens."

Det vore kanske bra om man fick in lite DFRI-folk i deras fokusgrupper, och kanske vore bra om man kunde tipsa kompisar i andra medlemsländer, om de har motsvarande undersökningar. Kan som sagt vara en bra möjlighet att få sitt sagt om personlig integritet.


-joelpurra.com


[0] http://cordis.europa.eu/projects/rcn/104278_en.html