[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] 2034Om man gillar lite mer hands on kan man hjälpa till med DebianParl.

Lunch med folk från kommissionen på onsdag:

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/parl-user/Week-of-Mon-20140519/000059.html

Paketeringen av Mailpile går lite trögt verkar det:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=745399

//Erik

On 05/26/2014 07:48 PM, Joel Purra wrote:
> 
> 2014-05-25 13:37 GMT+02:00 Peter Michanek <peter@xxxxxxxxxxx
> <mailto:peter@xxxxxxxxxxx>>:
> 
>   Självklart ställer jag upp för vetenskapen!
> 
> Utmärkt!
> 
> Har varit i kontakt med de som jobbar med projektet, och de säger att de
> håller på att översätta intervjuguide och andra dokument. Klickade runt
> lite och hittade projektsidan[0] för RESPECT, som projektet heter.
> 
>   "These ICTs, which have to date gone through a period of largely
>   organic growth, will be deemed to be in balance if they are
>   implemented in a way which respects individual privacy while still
>   maximising convenience, profitability, public safety and security."
> 
> 
> 
>   "[…] RESPECT will also carry out quantitative and qualitative
>   research on citizens awareness and attitudes to surveillance"
> 
> 
> 
>   "The project will also produce operational guidelines incorporating
>   privacy by design approaches which would enable law enforcement
>   agencies to deploy surveillance systems with lowest privacy risk
>   possible and maximum security gain to citizens."
> 
> 
> Det vore kanske bra om man fick in lite DFRI-folk i deras fokusgrupper,
> och kanske vore bra om man kunde tipsa kompisar i andra medlemsländer,
> om de har motsvarande undersökningar. Kan som sagt vara en bra möjlighet
> att få sitt sagt om personlig integritet.
> 
> 
> -joelpurra.com <http://joelpurra.com/>
> 
> 
> [0] http://cordis.europa.eu/projects/rcn/104278_en.html


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri