[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: Re: Fakta i valetRätt ska vara rätt.


-------- Original Message --------
Message-ID: <53850450.5010401@xxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 27 May 2014 23:32:00 +0200
From: 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.5.0
MIME-Version: 1.0
To: Mats Henricson <mats@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: Fakta i valet
References: <4B654B63C9A4614EA1F088B2490E8F3A069B9C01@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <5380A631.4080700@xxxxxxxxxxxx> <5380A79F.4050604@xxxxxxxxxxxx> <53837DFA.90404@xxxxxxxxxxxx> <5383C493.4060308@xxxxxxxxxxxx> <5384F2F0.8060004@xxxxxxxxxxxx>
In-Reply-To: <5384F2F0.8060004@xxxxxxxxxxxx>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hej Mats, såvitt jag vet är det här en publik e-postlista... så jag
skickar inte (email) e-post till DIG personligen. Angående dina
historiekunskaper som jag iofs. inte känner så tror mig jag veta detta.

Det sitter NAZISTER och FASCISTER i EU-parlamentet nu. Om du tycker att
det inte någonting som berör DRFI, så får det stå för dig. Personligen
så kan jag inte se/förstå hur FASCISM någonsin i någon mening eller form
kan verka för yttrandefrihet.

.---- ----. -..- ..--- -----

PS. Du kanske tycker att det är lustigt, men jag är mycket bekymrad, 10%
av den svenska befolkningen är numer fascister, 25% av fransmännen är
det och 27% av britterna enl. senaste undersökningen.

PS. II Vad vill du prata om? Vad tycker du är viktigt Mats?
On 2014-05-27 22:17, Mats Henricson wrote:
Du vet inget om mina historiekunskaper, så var vänlig
sluta skicka email till mig.

Mats

On 05/27/2014 12:47 AM, 19x20 wrote:
När anti-demokraterna tar över (igen) så kommer det inte finnas någon on
eller off topic. Läs lite historia, snälla!

.---- ----. -..- ..--- -----


On 2014-05-26 19:46, Mats Henricson wrote:
Snälla, on topic, tack!

Mats

On 05/24/2014 04:07 PM, 19x20 wrote:
Oavsett valdeltagande i % så kommer fascisterna att stärka sin position
i parlamentet och det är dåligt för alla som inte är fascister...

On 2014-05-24 16:01, 19x20 wrote:
@Erik - Ha ha, därför att du behagar skämta eller... hur?!

.---- ----. -..- ..--- -----

On 2014-05-24 07:20, JOSEFSSON Erik wrote:
David, Peter och 19x20, kan ni ta fram fakta på hur mycket skatt
Google betalar i Sverige? Och hur mycket betalar Facebook?

Fortsätt helst diskussionen på nån annan öppen lista som är avsedd för
(skatte- och fördelnings) politik.

mvh

//Erik--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri