[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Någon måste säga stopp
2014-06-03 0:09 GMT+02:00 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:
Hej listan,

En notering från mig som representant för DFRI: 19x20s mail till DFRIs maillista har under de senaste dagarna modererats. Eftersom det tagit tid för styrelsen och några andra aktiva frivilliga att diskutera igenom hur DFRI ska hantera listans policy, så dröjde det innan det här mailet släpptes igenom. Vi ber 19x20 om ursäkt för förseningen i fallet med just detta mail, som vi anser inte strider mot policyn.

Förseningen blev "1 day, 17 hours, 27 minutes".

Ursäkta!


-joelpurra.com