[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Datainspektionen granskar IOPSJag försökt nå Maria Fors på Västerås citysamverkan och nu fått svar.

Datainspektionen gör en tillsyn av IOPS och de avvaktar svar från dem.
Troligen under April.

Se bifogat pressmeddelande från 12 dec.

Hur går det till? Kan man "anmäla sig" som remissinstans eller nått sånt?

// Anders

Attachment: Pressmeddelande_Västerås_Citysamverkan_ IOPS.doc
Description: MS-Word document