[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datainspektionen granskar IOPS2015-01-12 12:01 skrev Anders:

> Hur går det till? Kan man "anmäla sig" som remissinstans eller nått sånt?

När en statlig utredning (SOU) går på remiss är det ofta fritt fram för andra än de direkt tillfrågade remissinstanserna att inkomma med ett eget svar. Det har jag själv testat en gång. Sedan värderas ju varje svar och antagligen brydde sig ingen så mycket om just mitt svar. Olika remissinstanser anses ju väga olika tungt.

När det gäller tillsyn så brukar myndigheten oftast lite helt på sitt eget omdöme men kan i vissa fall anlita någon sakkunnig utomstående om det behövs exempelvis tekniskt kunnande.

Jag skulle föreslå att man tar reda på vilken tjänsteman som ska utföra tillsynen. Antagligen är det den person som citeras i pressmeddelandet. Berättar för honom att detta är (potentiellt) väldigt integritetskränkande och erbjuda sig att komma och berätta om vilka dessa risker är. Det är dock troligt att de tycker att de redan har tillräcklig kompetens för att bedöma detta.

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan