[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datainspektionen granskar IOPSOn Mon, 12 Jan 2015, Anders wrote:

> Jag försökt nå Maria Fors på Västerås citysamverkan och nu fått svar.
> 
> Datainspektionen gör en tillsyn av IOPS och de avvaktar svar från dem.
> Troligen under April.
> 
> Se bifogat pressmeddelande från 12 dec.
> 
> Hur går det till? Kan man "anmäla sig" som remissinstans eller nått sånt?

I senaste numret av Integritet (Datainspektionens egen tidning) som
kom ut den 19:e december så stod detta i en fotnot om IOPS-systemet:

"Fotnot: Datainspektionen överväger att granska lösningen under 2015."

Tidningen och artikeln finns här:
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/sa-kan-butikerna-spara-dig-nar-du-handlar/
http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-14-04.pdf

Man skulle ju kunna kontakta Datainspektionen och berätta att DFRI vet
betydligt mer om hur den här tekniken fungerar, om de vill lära
sig. Jag tror både du och jag är villiga att lära dem vad en
MAC-adress är för något, och hur man kan använda denna typ av data för
att spåra individer.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan