[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: Besviken på din artikelMats Henricson <mats@xxxxxxxxxxxx> wrote
Wed, 18 Mar 2015 07:53:40 +0100:

| Det är också tråkigt att du inte satte ministern på
| halster genom att fråga om det inte räcker med försvar
| utan att vi måste göra egna attacker. Och du frågade
| heller inte om Sverige nu skulle börja köpa 0-day
| svagheter på nätet. Eller om han trodde att denna
| upptrappning verkligen skulle göra vår värld säkrare.
| Kanske vore det bättre om man använde dessa miljarder
| på att göra våra nät säkrare?

Ja, tänk om Sverige skulle välja att betona "försvar" i ordet
"cyberförsvar" och satsa rejäla resurser på datorsäkerhet. Nydanande!

Förutom att det går åt pengar att köpa in eller tillverka egna
s.k. 0-days (sårbarheter i datorsystem) så skapar det prcis som du
skriver en ny slags kapprustning där stater samlar offensiva vapen på
hög för att avskräcka omvärlden från att attackera dom.

En annan väldigt otäck effekt är att det skapas incitament att beslagta
och länsa datorer som används av säkerhetsforskare och andra med mycket
kunskap om datorsäkerhet. I rikets säkerhets namn kommer det säkerligen
argumenteras för att gå hårdare åt "hackers" och andra som kan tänkas
sitta på s.k. cybervapen, både för att avväpna och för att utöka sin
egen arsenal.

Det här är fel på så många nivåer.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan