[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DatalagringSus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote
Mon, 30 Mar 2015 11:18:36 +0200:

| Sten Heckscher klar med nya utredningen :
| http://www.regeringen.se/sb/d/19838/a/256624

Tack!

Relaterat, är det någon som sett ngn dom i fallet Tele2-PTS i
kammarrätten? Huvudförhandling skedde 18 mars såvitt jag förstår.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan