[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DatalagringHär finns redovisning av projektet som Fores gjorde:
http://transparencyinfo.se/
Det var visserligen före jag började där. Jakop Dalunde och Camilla
Öberg gjorde huvudsakliga arbetet.

Det kommer även komma en studie nu i vår där man jämför motsvarande
frågor i Danmark, Storbritannien och Polen.

Linus Nordberg skrev den 2015-03-30 12:55:
> Jacob Dexe <dexe@xxxxxxx> wrote
> Mon, 30 Mar 2015 11:51:35 +0200:
> 
> | Efter en snabb genomgång av sammanfattningen så tror jag att det man ska
> | hålla koll på är:
> 
> Intressant, tack.
> 
> 
> | "Vi [föreslår] att beslut om inhämtning av abonnemangsuppgifter ska få
> | fattas endast av vissa särskilt utpekade befattningshavare inom den
> | myndighet som begär uppgifterna. Vidare föreslår vi att beslut om
> | inhämtning av sådana uppgifter ska dokumenteras på visst sätt." ---
> | Märkte genom ett projekt på Fores att det fanns väldigt dåliga rutiner
> | för dokumentation. Bra om det ändras.
> 
> Kom det ut något publikt ur ert projekt?
> 

-- 
Jacob Dexe
Researcher Public Policy & ICT
People Technologies, SICS Swedish ICT

+46 (0)707 83 23 20
dexe@xxxxxxx

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan