[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DatalagringJacob Dexe <dexe@xxxxxxx> wrote
Mon, 30 Mar 2015 11:51:35 +0200:

| Efter en snabb genomgång av sammanfattningen så tror jag att det man ska
| hålla koll på är:

Intressant, tack.


| "Vi [föreslår] att beslut om inhämtning av abonnemangsuppgifter ska få
| fattas endast av vissa särskilt utpekade befattningshavare inom den
| myndighet som begär uppgifterna. Vidare föreslår vi att beslut om
| inhämtning av sådana uppgifter ska dokumenteras på visst sätt." ---
| Märkte genom ett projekt på Fores att det fanns väldigt dåliga rutiner
| för dokumentation. Bra om det ändras.

Kom det ut något publikt ur ert projekt?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan