[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Arbetsmötet på onsdagHej!

Någon mer som kommer på onsdag?

Vi har en person som vill göra något med Tor-relän. Någon mer som känner
sig manad att jobba med detta?

Jag kommer att jobba med medlemshantering. Först och främst uppfinna en
ny process för anmälan (webformulär verkar smart) och
medlems-informationens liv ett år framöver. Det innefattar koppling av
anmälan till inbetalning, information om medlemsstatus, påminnelse om
förnyelse och avföran ur register. Därefter skall det undersökas hur
detta skall implementeras tekniskt. Finns det färdiga system att använda
åtminstone delar av? Vad behöver vi implementera själva?

Har inte hört av någon från webgruppen ännu. Kanske någon där som vill
ta chansen att visa upp något eller bara se till att få senaste grejerna
flyttade från test-sajten till den skarpa sidan?

Ses på onsdag!

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan