[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI remissinstans för datalagringsutredningenHej listan!

https://www.dfri.se/dfri-remissinstans-for-datalagringsutredningen/

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
DFRI är remissinstans för datalagringsutredningen (SOU 2015:31). En
remissinstans står med på listan över myndigheter och organisationer som
uppmuntras att lämna synpunkter på förslagen i ett
betänkande. Remissvaren skall i det här fallet vara inne den 28:e
augusti.

Styrelesmötet på måndag kommer att sätta samman en arbetsgrupp för
arbetet med detta och utse en ansvarig. Hör av dig om du är intresserad
av att vara med och påverka DFRI:s remissvar.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan