[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Kameraövervakning i Rinkeby och TenstaDet är inte avgjort i förvaltningsrätten. Skriftväxling pågår, nästa deadline i mitten av juli. 

Målnr 568-15.


Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
PGP 0xA99DD29F


-------- Originalmeddelande --------
Från: Anders
Datum:23-06-2015 08:38 (GMT+01:00)
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Rubrik: [DFRI-listan] Kameraövervakning i Rinkeby och Tensta

Hej!

Tidigare har det varit prat om att polisen skulle börja kameraövervaka
Rinkeby och Tensta centrum 24/7 och spara filmerna i minst 2 månader.

Se ex: http://www.mitti.se/har-tillats-polisen-filma-dygnet-runt/

Detta överklagades av datainspektionen (har jag för mig), men igår fick
jag höra av en boende i Tensta att kameraövervakningen satt igång där.

Är det någon som vet något mer om detta?

// Anders

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan