[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [DFRI-listan] Kameraövervakning i Rinkeby och TenstaUtan att ha kollat upp det igen just nu så vill jag minnas att om de
fått tillstånd så kan de övervaka tills domstolen säger något annat. Jag
vill minnas att i tex  centrala Helsingborg så fick man avslag hos
länsstyrelsen men delvis bifall i länsrätten och kammarrätten och när
Regeringsrätten slutligen avgjorde målet och sa att det inte skulle vara
tillstånd så hade kamerorna redan suttit uppe under de tre år man
ursprungligen sökt tillstånd för (fritt ur minnet).

/Kalle


On 06/23/2015 12:11 PM, Sus Andersson wrote:
> Det är inte avgjort i förvaltningsrätten. Skriftväxling pågår, nästa
> deadline i mitten av juli. 
> 
> Målnr 568-15.
> 
> 
> Sus Andersson
> sus.andersson@xxxxxxxx
> 070-953 0166
> PGP 0xA99DD29F
> 
> 
> -------- Originalmeddelande --------
> Från: Anders
> Datum:23-06-2015 08:38 (GMT+01:00)
> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Rubrik: [DFRI-listan] Kameraövervakning i Rinkeby och Tensta
> 
> Hej!
> 
> Tidigare har det varit prat om att polisen skulle börja kameraövervaka
> Rinkeby och Tensta centrum 24/7 och spara filmerna i minst 2 månader.
> 
> Se ex: http://www.mitti.se/har-tillats-polisen-filma-dygnet-runt/
> 
> Detta överklagades av datainspektionen (har jag för mig), men igår fick
> jag höra av en boende i Tensta att kameraövervakningen satt igång där.
> 
> Är det någon som vet något mer om detta?
> 
> // Anders
> 
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
> 


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan