[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] WiFi övervakningen i Västerås bryter mot lagenDen 23 juni 2015 11:12 skrev Joel Purra <mig@xxxxxxxxxxxx>:
> 2015-06-23 9:21 GMT+02:00 Peter Michanek <peter@xxxxxxxxxxx>:
>>
>> Här är datainspektionens beslut:
>>
>>
>> http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/besoksflodena-i-vasteras-mats-for-noggrant-/
>
> Utmärkt! De nämner speciellt att mac-adresser är personuppgifter och att
> hasha dem inte är tillräckligt =)
>
> Skrev en liten uppdatering på DFRI-bloggen; den som lusläser granskningen
> får gärna komplettera med kommentarer!
>
> Mobilkartläggning bryter mot lagen
> https://www.dfri.se/mobilkartlaggning-bryter-mot-lagen/
>
>
> -joelpurra.com

Ja precis, det var att mac-adresser klassas som personuppgift som var
mest intressant. Men jag (kanske lite mindre insatt i lagtexten än
andra här) gillade även resonemanget kring vad som är en
personuppgift.

"För att det ska vara fråga om en personuppgift krävs att en fysisk
person kan identifieras med hjälp av informationen. Det är inte
nödvändigt att den personuppgiftsansvarige själv förfogar över
samtliga uppgifter som gör identifieringen möjlig. För att avgöra om
en person är identifierbar ska alla hjälpmedel beaktas som, i syfte
att identifiera vederbörande, rimligen kan komma att användas antingen
av den personuppgiftsansvarige eller av någon annan person. Som
exempel kan nämnas uppgifter som kan hänföras till en person genom
kontroller i ett register som tillhandahålls av någon annan. Det kan
till exempel handla om fordons registreringsnummer, kundnummer och
ip-adresser."

Detta gör det väldigt tydligt att man måste ta "korskörningar" mellan
olika register i beaktning...sedan är det bara att fundera på vilka
register/databaser Google, Facebook eller annan stor aktör både privat
och offentlig sitter på så inser man att det är väldigt svårt att
avidentifiera data.

-- 
Christoffer Holmstedt

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan